norsktilengelsk.com

Noen tidligere klienter

Språkvask av vitenskaplig artikkel om genetisk psykologi ca. 20 sider

Språkvask av vitenskaplig artikkel for en Phd student psykologi ca. 26 sider

Språkvask av artikkel om «attachment» for sakkyndig i psykologi ca. 14 sider

Språkvask artikkel om kvinner for phd. student ca 19 sider.

Språkvask artikkel med tittel «Validating the Eating Disorder Inventory-3» ca 20 sider

Oversettelse fagartikkel i psykologi ca 11. sider

Oversettelse av fagartikkel med tittelen «Legens håndtering av klinisk praksis i et flerkulturelt samfunn» ca. 16 sider

Inntasting av data fra spørreskjema i forbindelse med doktorgradsarbeid, bruk av spss

«Naturlig seleksjon og nittenhundretallets psykologi» Impuls 2/3 2002 56 årgang side 136-145 (en av mine egne artikler)