norsktilengelsk.com

Arbeidsprøver

Språkvask og støtte

Språkvask av Flames, en fantasyroman av Ify Iroakazi, ca 500 sider

Språkvask av doktorgrad om urfolk, 120 sider

Språkvask av vitenskaplig artikkel om genetisk psykologi ca. 20 sider

Språkvask av vitenskaplig artikkel for en Phd student psykologi ca. 26 sider

Språkvask av artikkel om “attachment” for sakkyndig i psykologi ca. 14 sider

Språkvask artikkel om kvinner for phd. student ca 19 sider.

Språkvask artikkel med tittel “Validating the Eating Disorder Inventory-3” ca 20 sider

Inntasting av data fra spørreskjema i forbindelse med doktorgradsarbeid, bruk av spss

Oversettelser av faglitteratur til engelsk

Oversettelse fagartikkel i psykologi ca 11. sider

Oversettelse av fagartikkel med tittelen “Legens håndtering av klinisk praksis i et flerkulturelt samfunn” ca. 16 sider

“Arealfokuserte miljøtema – Erfaringer og utfordringer (eller Miljøkonsekvenser i landskapet)” av Lars Erikstad og Inge Lindblom ved Norsk institutt for Naturforskning 22 sider

Publiserte artikler av Michael Henrik Wynn

«Naturlig Seleksjon og nittenhundretallets psykologi», Impuls 2/3 2002 56 årgang side 136-145

«Tilfellet Grant Allen: Kvinnesak som biologisk katastrofe», KvinnForsk Occasional papers no 5 2002 side 53.-64

«Empathy as an interactionally achieved phenomenon in psychotherapy: Characteristics of some conversational resources» sammen med Rolf Wynn Journal of Pragmatics Volume 38, Issue 9, September 2006, Pages 1385-1397

Oversettelse av skjønnlitteratur til engelsk

«Oh Barcelona» en roman av Rigmor Solem 123 sider, utgitt på Amazon

«Kvinnen fra Fez», en novelle av Rigmor Solem

Karen’s Christmas” (Oversettelse av Amalie Skrams “Karens jul”)

“Where?” (Oversettelse av Stein Rivertons novelle “Hvor?”)

Skjønnlitteratur av Michael Henrik Wynn

«Deception» a short story by Michael Henrik Wynn read by George Snow

«At the Bottom of the Sea» a four-part radio drama by Michael Henrik Wynn

A Political Fairytale“, a humorous commentary, written and read by Michael Henrik Wynn